Misyon

Öğrencilere ileri düzeyde akademik İngilizce bilgi ve becerileri kazandırarak onların akademik, sosyal ve iş yaşamlarında etkili, üretken, katılımcı ve başarılı birer birey olmalarına yardım etmektir.

Bu çerçevede öğrencilerin,

ileri düzeyde, İngilizce etkili okuma yazma ve analitik düşünme becerilerini güçlendirerek bölüm derslerinde başarılı olmalarını sağlamak,

kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendirme, takdir etme ve etkili biçimde kullanmaları için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve onları yüreklendirmek,

sosyal, kültürel, mesleki ve ekonomik yaşamlarını tartışmalar, konferanslar gibi çeşitli ders dışı etkinlikler ile zenginleştirmek, ve

Atılım Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve toplum hizmetlerinde mükemmele ulaşma misyonuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz.