ICONTE ULUSLAR ARASI KONFERANS

EĞİTİMDE YENİ TRENDLER

Farklı eğitim disiplinlerinde yeni yaklaşımların ve güncel uygulamaların tartışıldığı bu konferansta gerek dil öğretimi gerekse genel olarak öğrenme trendleri hakkında son derece faydalı paylaşımlarda bulunuldu.