Özel Amaçlı Diğer Dersler Ders Listesi

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

ENG131 - Uzaktan Eğitim- Temel İngilizce I
Bu uzaktan eğitim dersi başlangıç düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteleri içerir. Bu aktiviteler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenir.

ENG132 - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II
Bu uzaktan eğitim dersi başlangıç üstü düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteleri içerir. Bu aktiviteler evler, mobilya, spor, ulaşım, planlar ve yaşam biçimi gibi konularda ve kültürel olgular çerçevesinde planlanır.

ENG231 - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce III
Bu uzaktan eğitim dersi başlangıç üstü düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteleri içerir. Bu aktiviteler teknoloji, seyahat, oteller, yemek tarifleri, insanlar, kişilikler, günlük rutinler ve kültürel olgular çerçevesinde planlanır.

ENG232 - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce IV
Bu uzaktan eğitim dersi orta altı düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteleri içerir. Bu etkinlikler öğrencilerin ilgili düzeyde karşılaşacakları durumlarla yazılı sözlü iletişim ve kültürel olgular çerçevesinde işlenir.