Genel Akademik Beceriler I (ENG321) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Akademik Beceriler I
Kod: ENG321
Ön Koşul Ders(ler)i: ENG121, ENG122, ENG221 ve ENG222
Amaç: Dersin amacı, öğrencilerin akademik çalışmalarında ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında etkili bir performans sergilemeleri için yardımcı olmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtilen B1* (Bağımsız Kullanıcı) düzeyinde ingilizce yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olabilirler.
İçerik: Bu ders öğrencilere hem sosyal hem de akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri kazandırmak üzere planlanmıştır. Bu çerçevede öğrenciler iş hayatı, kişiler, rutinlerle ilgili konularda çalışacak, iş toplantıları, ilk izlenim, sunum, şirket, iş koşulları, bütçe, konularında bilgi alıp verecek, toplantılarda görüş alış verişi yapabilecek, izin kurallar, yardım isteme konularını paylaşacak ve işle ilgili e-posta yazacaklardır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 3