Rusça V (RUS401) Ders Detayları

Ders Adı: Rusça V
Kod: RUS401
Ön Koşul Ders(ler)i: RUS302
Amaç: Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama,konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa. Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
İçerik: Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar, kendini tanıtma, fiyat sorma, saat, zaman, hava durumu ile ilgili kavramlar, gündelik basit konuşmalar vs.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4