Rusça III (RUS301) Ders Detayları

Ders Adı: Rusça III
Kod: RUS301
Ön Koşul Ders(ler)i: RUS201 ve RUS202
Amaç: Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilerin (duyduğunu ve okuduğunu anlama,konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa. Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır.
İçerik: Diyaloglar, dilbilgisi çalışmaları ve alıştırmalar, kendini tanıtma, fiyat sorma, saat, zaman, hava durumu ile ilgili kavramlar, gündelik basit konuşmalar vs.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4