Uzaktan Eğitim Temel İngilizce IV (ENG232) Ders Detayları

Ders Adı: Uzaktan Eğitim Temel İngilizce IV
Kod: ENG232
Ön Koşul Ders(ler)i: ENG131 ve ENG132
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin başlangıç üstü düzeyde İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerin karşılaşacakları durumlarda iletişim kurabilmelerini sağlayacak dil yapılarını ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu uzaktan eğitim dersi orta altı düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteleri içerir. Bu etkinlikler öğrencilerin ilgili düzeyde karşılaşacakları durumlarla yazılı sözlü iletişim ve kültürel olgular çerçevesinde işlenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4