Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II (ENG132) Ders Detayları

Ders Adı: Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II
Kod: ENG132
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce iletişim kurabilmeleri için gerekli iletişim becerileri kazanmasını sağlamaktır.
İçerik: Bu uzaktan eğitim dersi başlangıç üstü düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteleri içerir. Bu aktiviteler evler, mobilya, spor, ulaşım, planlar ve yaşam biçimi gibi konularda ve kültürel olgular çerçevesinde planlanır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4